Pexels Photo 40525

Woont u samen met uw partner en hebt u met zijn tweetjes een huis gekocht? Dan kunt u zich best indekken voor het geval dat één van u beiden overlijdt. Er bestaan daarvoor verschillende mogelijkheden.

Optie 1: wettelijk samenwonen

Voor wettelijk samenwonenden geldt een wettelijk, automatisch erfrecht van het vruchtgebruik op de gezingswoning en de huisraad. Hiervoor moeten ze wel een schriftelijke verklaring van samenwoning bij de burgerlijke stand neergelegd hebben. Dit is de meest voor de hand liggende optie, maar een middel tegen alle kwaaltjes is het nu ook weer niet …

De langstlevende partner krijgt immers geen ‘reservatair’ erfrecht. Dat is het beschermd erfdeel dat hem niet ontnomen kan worden. De partners kunnen elkaar dus het wettelijk erfrecht ontnemen. Dat kan door het opstellen van een testament waarin een andere erfgenaam dan de partner opgenomen wordt of door schenking aan derden

Optie 2: testament

De partners kunnen bij testament hun helft van de eigendom aan de ander geven. Maar door bij testament zijn woningaandeel aan de langstlevende partner toe te wijzen, krijgt hij misschien meer dan wettelijk is toegelaten en worden de reservataire erfgenamen (hun kinderen bijvoorbeeld) mogelijk benadeeld. Daardoor is de langstlevende partner niet zeker dat hij het deel van de overledene krijgt. Bovendien kan een testament eenzijdig worden herroepen, zonder dat de andere dit weet.

Optie 3: beding van aanwas

Deze oplossing biedt meer garanties. De partners komen namelijk overeen dat diegene die het langst leeft, de hele woning in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik mag hebben. Enige voorwaarde: de langstlevende moet binnen de vier maanden na het overlijden van zijn partner de registratiebelasting betalen aan hetzelfde percentage dat men destijds bij de aankoop betaalde. Hij betaalt die belastingen op het deel van de andere. 

De notaris geeft raad op mensenmaat

Huwen, samenwonen, een woning bouwen, een huis kopen: het zijn meestal heuglijke, emotionele gebeurtenissen. Mijlpalen die maar beter niet op drijfzand gebouwd worden. Gelukkig zorgt de notaris voor die stabiliteit. Zijn juridisch advies is altijd maatwerk, want elke relatie, elke aankoop, elke beslissing vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Vraag dus in alles en nog wat zijn raad.

Voor meer info, contacteer ons!

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Velden met een * zijn verplicht