Geldplantjes

Na een uitstekend beleggingsjaar 2017, wat brengt 2018? Deel 3

Wat zijn onze verwachtingen voor 2018 op macro-economisch vlak en welke impact zouden ze kunnen hebben op de financiële markten? In drie opeenvolgende blogs – verplichte kost voor wie beleggen interesseert – zetten we het voor u uiteen. We begonnen met de algemene economische omgeving, vorige week lag de focus op de Verenigde Staten en Europa. In deze derde en laatste blog belichten we de financiële markten en vatten we alles nog even samen.

De financiële markten

In de huidige economische omstandigheden kun je verwachten dat de risicoappetijt van de beleggers gezond blijft, zij het met bezorgdheden over gekende en onbekende risicofactoren.

Eerst en vooral zou de sterke cyclische, macro-economische evolutie verder moeten leiden naar stijgende bedrijfswinsten, maar ook weinig wanbetalingen bij obligaties. Bovendien is ze gunstig voor de publieke financiën en het algemene beleggingssentiment.

Anderzijds denken we dat, na jaren van politiek van lage rente, zowat alle beleggingsvormen duur worden. Bijgevolg zijn de verwachtingen voor erg hoge returns in 2018 eerder beperkt. We verwachten dat die niet het peil van 2017 zullen halen.

De droom van een zachte landing van de markten

Aangezien de stroom van liquiditeiten die de centrale banken voorzien, eerder stabiel zal blijven doorheen het jaar 2018, verwachten we  dat globale langetermijnrentevoeten slechts mild zullen stijgen en eerder naar het einde van het jaar toe.

In de Verenigde Staten kan de rentecurve vlakker worden omdat de kortetermijnrente iets zal stijgen bij stabiele langtermijnrentevoeten. Het omgekeerde kan waar zijn in Europa bij blijvend extreem lage kortetermijnrentevoeten en iets hogere op lange termijn omwille van de afbouw van het opkoopprogramma van obligaties door de ECB. De koersen van bedrijfsobligaties zijn ook hoog, dus het verschil in rente met overheidsobligaties zal niet veel wijzigen.

Waar er euforie heerste, was in de aandelenmarkten, vooral de politiek van goedkoop geld en hogere groeiverwachtingen. Toch is een zachte landing waarschijnlijk. De winstvooruitzichten van bedrijven zullen de trend van de economische groei volgen. Maar we verwachten dat koersstijgingen van aandelen lager zullen zijn dan de winstgroei die bedrijven zullen publiceren. In deze context hebben we een voorkeur voor Europa en de opkomende markten. Het zal belangrijk zijn om zowel zeer actief als selectief te zijn.

Alles nog eens op een rijtje

De economische vooruitzichten hebben er in jaren niet zo gunstig uitgezien. Maar als de lucht te blauw lijkt, moeten we extra letten op tekenen van ommekeer, zoals inflatiedruk, abnormale stijging van volatiliteit of tradingactiviteiten in bepaalde markten.

In de huidige omgeving blijven we een voorkeur geven aan risicovollere activa, maar meer selectief dan voorheen. We prefereren Europese aandelen boven Amerikaanse, in Europa obligaties van perifere landen boven deze van kernlanden en bij bedrijfsobligaties kiezen we eerder voor Europese dan Amerikaanse. Ook aandelen van groeilanden hebben nog potentieel. De beheerders zullen wel indekkingen overwegen in het kader van potentiële schokken, met name om in te spelen op periodes van hoge volatiliteit.

In het kader van de recente marktcorrectie hebben we onze bootstelling niet verminderd en zullen we in de plaats daarvan op zoek gaan naar aankoopopportuniteiten, mochten de markten zich stabiliseren. We blijven wel voorzichtig en geduldig op korte termijn, omdat die stabilisatie nog even kan uitblijven.

Bron: AXA IM